Regulamin rezerwacji i płatności online

REGULAMIN REZERWACJI I PŁATNOŚCI ONLINE

REZERWACJA NOCLEGU

 1. Strona internetowa hotelu umożliwia rezerwacje online pobytu w Dworze Kaliszki
 2. Rezerwacji noclegu i innych usług można również dokonać telefonicznie +48 87 423 93 21 lub mailowo recepcja@dworkaliszki.pl
 3. W celu dokonania rezerwacji należy podać co najmniej: imię i nazwisko osoby rezerwującej, datę przyjazdu i wyjazdu, liczbę gości, liczbę i standard rezerwowanych pokoi oraz podstawowe dane kontaktowe (telefon, E-mail).
 4. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata 30% lub 100% wartości usługi noclegowej.
 5. Brak wpłaty zadatku w ciągu dwóch dni roboczych od dnia rezerwacji oznacza, że rezerwacja nie jest gwarantowana i Dwór Kaliszki ma prawo wynająć pokój innym gościom.
 6. System rezerwacyjny umożliwia wpłatę zadatku poprzez stronę internetową za pośrednictwem serwisu tPay.com, którego właścicielem jest Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN wpłacony w całości, wpisany do KRS Sąd Rejonowy w Poznaniu — Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437
 7. Zadatek można również wpłacić przelewem bankowym na rachunek nr:
  PL51 1910 1048 2204 6567 1424 0001
 8. Przyjmowanie płatności gotówkowych oraz za pomocą karty płatniczej w terminalu odbywa się w recepcji Dworu Kaliszki. Pracownik hotelu wystawia dokument potwierdzający dokonaną płatność.
 9. Wszelkie pytania dotyczące sposobu płatności oraz stanu dokonanych płatności należy kierować na adres e-mail: recepcja@dworkaliszki.pl

 

OPŁATY i REKLAMACJE

 1. Do wykonania zapłaty za usługi realizowane przez Dwór Kaliszki wykorzystywane są sposoby płatności:
  1. płatność przelewem na konto bankowe
  2. płatność kartą płatniczą w recepcji hotelu
  3. płatność online poprzez system Tpay
  4. płatność gotówką w recepcji hotelu.
 2. Klient ma prawo wybrać metodę płatności spośród wymienionych powyżej opcji.
 3. Do prawidłowej realizacji płatności Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami:
  1. dostarczonymi przez Hotel dla płatności przelewem na konto bankowe Hotelu, płatnością kartą kredytową oraz płatności w recepcji
  2. dostarczonymi przez Tpay .
 4. Wybierając sposób płatności za pośrednictwem serwisu Tpay Klient akceptuje warunki obsługi płatności określone przez firmę Tpay.
 5. Hotel uznaje płatność w momencie uznania konta bankowego Hotelu lub, w przypadku płatności za pośrednictwem systemu tPay, w momencie otrzymania potwierdzenia dokonania płatności z systemu tPay.
 6. Reklamacje dotyczące płatności należy składać drogą elektroniczną na adres: E-mail: recepcja@dworkaliszki.pl
 7. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej płatności w ciągu 14 dni od zaistnienia sytuacji.
 8. Hotel rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni i informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia pocztą elektroniczną na adres, z którego zgłoszenie zostało wysłane.
 9. Reklamacje dotyczące działania systemu tPay powinny być kierowane bezpośrednio do tPay.
 10. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za płatności, które do niego nie trafiły z powodu niestosowania się przez Klienta do instrukcji dotyczących sposobu wykonania płatności.