Polityka prywatności

Polityki prywatności

  1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z systemu rezerwacyjnego na stronie www.dworkaliszki.pl.
  2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Systemie rezerwacyjnym jest firma IS Services, ul. Kaliszki 17, 12-230 Biała Piska, NIP: 1131268347. Z administratorem można się skontaktować pod adresem mailowym recepcja@dworkaliszki.pl.
  3. Hotel, jako administrator danych, zbiera i przetwarza dane osobowe do celów rezerwacji i zarządzania pobytem gości, naliczania opłat i płatności, działań marketingowych związanych z pobytem gościa i zapytań o zadowolenie klienta. Dane są przetwarzane wyłącznie na użytek hotelu.
  4. Gość ma prawo do zapytania, dostępu, sprostowania i zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, pisząc do hotelu pod następującym adresem: recepcja@dworkaliszki.pl